RePro Gayrimenkul A.Ş.
Gayrimenkul Danışma Hattı | 444 3 984
Ofis Bul
Ofis Adı
Broker Adı
 
Franchise
Duyuru

Konut Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

A) Tapu Kaydı; Bir taşınmaz hakkında en sağlıklı bilgi taşınmazın bağlı bulunduğu ilçenin tapu sicil müdürlüklerinden öğrenilebilir. Ev satın alırken taşınmazın tapu kaydında ilk olarak bakılması gerekenler şunlardır:

1- Satıcının konutun gerçek sahibi olup, olmadığı araştırılmalıdır.
2- Taşınmazın yüzölçümü, tescil tarihi ve mükerrer tapu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Taşınmazın tek kişiye mi ait olduğu yoksa müşterek mülkiyet mi olduğu da önemlidir.
3- Tapu kütüğünün şerhler ve beyanlar hanesi kontrol edilmelidir. Şerhler hanesindeki ipotek veya haciz şerhleri ileride taşınmazla ilgili davalara muhatap olmanıza yol açabilir. Bunun yanında taşınmaz üzerinde kurulmuş olan bir ayni hakta konutun kullanıldığı müddet içerisinde ev sahibini sıkıntıya sokabilir. En ideali, tapu kütüğünde her hangi bir şerh veya takyidat bulunmayan tapudur.
4- Kat irtifakının kurulup kurulmadığına, satılan konut aile konutu ise eş muvafakati alınıp alınmadığına mutlaka bakılmalıdır. Aksi takdirde ileride açılacak tapu iptal davasında tapu devredilse bile tapu iptaliyle karşı karşıya kalınabilir.
5- Kadastro müdürlüğüne giderek almak istenilen gayrimenkulün haritasına bakılmalıdır. 
6- Tapu işlemi sırasında alınacak konutun değerini yeniden değerleme oranlarına göre hesaplanarak beyan edilmelidir. Çünkü beyan edilen değer, emlak vergi değerine göre eksikse ileride vergi zıyaı cezası oluşacaktır. Aynı zamanda eksik harç yatırılacağından dolayı tapu harcının eksik kısmı da cezalı olarak icbaren tahsil edilecektir.
7- Kat Mülkiyeti Kanunu'nda apartman dairesi 'bağımsız bölüm' olarak adlandırılmaktadır. Binanın hangi bölümlerinin 'ortak alan', hangi bölümlerinin 'eklenti', hangi bölümlerinin 'bağımsız bölüm' olduğu; her bağımsız bölüme ne kadar 'arsa payı' düştüğü öğrenilmelidir.
8- Yine tapu sicil müdürlüğünde bulunan Yönetim planı incelenmeli, apartmanın ne için tahsis edildiği, kat maliklerinin hak ve borçları öğrenilmelidir. Bu, ileride komşular veya yönetim ile ortaya çıkabilecek ihtilafları da asgariye indirmenizi sağlar.
9- Satıcının ekonomik durumunu ve satma sebebini de araştırmanızı daire alırken dikkat edilmesi gerekenlerden olduğunu ek olarak belirteyim.

B) Belediyeden Öğrenilmesi Gereken Bilgiler

Öncelikle gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden taşınmazın emlak vergi değeri öğrenilmelidir. Bu sayede hem emlak vergi değerinin tahmin edilenden yüksek olması durumunda cezay ile karşılaşma ihtimali azalacak, hem de bu değer taşınmazın piyasa rayici hakkında bilgi verecektir. Bunun yanısıra konutun iskan durumunu, yani yapı kullanım izninin alınıp alınmadığına dikkat edilmelidir. Zira iskânı olmayan bir konut için kredi alamadığınız gibi oturmaya başladığınızda şebeke suyu değil şantiye suyu kullanabilirsiniz. (Şantiye suyu daha pahalıdır). Taşınmazın belediyenin imar planında konut alanı olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu daha çok maket üzerinden ya da projeye dayalı satışlarda dikkat edilmesi gereken bir konudur ve önemlidir. İmarda çevredeki taşınmazların hangi amaçlara tahsis edildiği de önemlidir.. Çevresi ticaret alanı olarak ayrılmış bir gayrimenkulün ileriki tarihlerde prim yapması olağandır. 25.03.2014
Copyright 2013©. Tüm Hakları Saklıdır.
Repro Gayrimenkul A.Ş