RePro Gayrimenkul A.Ş.
Gayrimenkul Danışma Hattı | 444 3 984
Ofis Bul
Ofis Adı
Broker Adı
 
Franchise
Duyuru

İş Yeri Kira Gelirlerinde Beyan Sınırı

İş yeri kira gelirleri, üzerinden her ay %20 oranında vergi kesintisi yapılmış olan gelirlerdir. Stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan gelirlerin gayri safi toplamı aşağıdaki tutarları geçmedikçe beyan edilmez ve ilave vergi ödenmez.

2014 Yılı Beyan Sınırı: 27.000.- TL

2013 Yılı Beyan Sınırı: 26.000.- TL

2012 Yılı Beyan Sınırı: 25.000.- TL

Yukarıdaki tutarlara göre; 2013 yılında elde edilen kira gelirleri gayri safi toplamının 26.000.- TL’yi geçmemesi halinde, bu gelirlerin içinde, vergisi stopaj yolu ile alınmış olan iş yeri kira gelirleri varsa beyana dahil edilmez. Gelirlerin yıllık toplamı beyan sınırını aşıyorsa gelirlerin tamamı beyan edilir. Her ne kadar konumuz sadece kira gelirleri ise de mükelleflerin bu gelir unsuru dışında başka gelirleri de varsa, gelir vergisi kanunun 86. maddesi çerçevesinde bu gelirlerin toplamı beyan sınırı ile mukayese edilerek irdeleme yapılacaktır.24.03.2014
Copyright 2013©. Tüm Hakları Saklıdır.
Repro Gayrimenkul A.Ş